sleutelwoorden

De leraar (in opleiding) en de coach spreken naar aanleiding van een leerdoel een concreet aandachtspunt af. Op basis hiervan stuurt de coach tijdens de onderwijsactiviteit korte berichten naar de leraar. Dat gebeurt in de vorm van sleutelwoorden die kernachtig verwijzen naar een aandachtspunt. Ze zijn kort en eenduidig in zichtbaar- en/of hoorbaar gedrag geformuleerd.

Het verdient de voorkeur om sleutelwoorden te formuleren die zichtbaar- en/of hoorbaar gedrag weergeven, bijvoorbeeld: ‘loop (door klas)’, ‘kijk (leerling) aan’, ‘(stel) vraag’, ‘wacht’, ‘(praat) harder’ of ‘(geef) compliment’.

betekenis afspreken

De leraar en de coach spreken vooraf samen af wat ze met een sleutelwoord bedoelen. Ze formuleren in het kort de betekenis ervan en in welke situatie die geldt. Bijvoorbeeld bij ‘oogcontact’ zou dat kunnen zijn: ‘Maak oogcontact wanneer je met een leerling in gesprek bent.’

“Het directe effect op het gedrag van de leraar door een ingreep via de Ear Coach geeft me als begeleider voldoening”

instituutsopleider

voorbeelden

Hieronder staat ter inspiratie een aantal voorbeelden van sleutelwoorden met daarachter een voorbeeld van een betekenis zoals de leraar en de coach die vooraf kunnen formuleren. De voorbeelden zijn gekoppeld aan aandachtspunten op het gebied van klassenmanagement, didactisch handelen en pedagogisch handelen. Op alle drie gebieden kan ook non-verbaal handelen een rol spelen.

Klassenmanagement

Oogcontact Maak oogcontact wanneer je met een leerling in gesprek bent
Verplaatsen Loop door de klas als leerlingen aan het werk zijn en controleer of ze aan de opdracht werken
Wachten Wacht wanneer je om stilte hebt gevraagd totdat het stil is
Fixeren Als je een leerling aanspreekt op gedrag, kijk hem/haar in de ogen en wacht
Stemvolume Spreek zo luid dat je achter in de klas goed te verstaan bent

Didactisch

Samenvatten Laat een leerling kort samenvatten wat je gezegd hebt
Bordschema Zet je uitleg schematisch op het bord
Schrijffout Er staat een schrijffout in je presentatie op het smartbord
Instructie hoe Leg uit hoe leerlingen een opdracht moeten uitvoeren
Kriskras Verdeel je beurten over de hele klas. Vraag ook leerlingen die niet hun vinger opsteken

Pedagogisch

Nakomen Vraag de leerling na de les bij je te komen om gedrag te bespreken
Aanmoedigen Zeg ‘prima’ als een leerling een goed antwoord geeft
Straf Geef de leerling straf volgens de afgesproken wijze
Ik-boodschap Vertel de leerling hoe zijn gedrag op jou overkomt. Begin je zin met ‘Ik…
Negeren Niet reageren op dit voorval

Non-verbaal

Knik Laat met knikken zien dat je de leerling begrepen hebt
Beweeg Blijf niet op een plaats staan, loop door de klas
Rechtop Ga rechtop staan als je uitleg geeft aan de hele klas
Wijs aan Wijs voorbeelden aan op het smartbord
Glimlach Glimlach als een leerling een goed antwoord geeft

contact

Voor vragen over deze app kunt u mailen naar
 info@earcoach.nl

download de app

Copyright © 2018 Lectoraat Fontys Lerarenopleiding Sittard en Welten Instituut Open Universiteit