disclaimer

© De intellectuele eigendomsrechten die rusten op de vormgeving en programmatuur berusten bij Crasborn Communicatie Vormgevers.

© De intellectuele eigendomsrechten die rusten op het idee en het concept voor de Ear Coach app berusten bij het lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ van Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) en de Open Universiteit (OU).

Aansprakelijkheid

De app wordt beschikbaar gesteld ‘as-is’. De makers kunnen niet garanderen dat deze app altijd foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen zij daarvoor hun uiterste best. Als de app tijdelijk niet bereikbaar is, niet (naar behoren) functioneert aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt. FLOS en OU zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, toevallige schade of gevolgschade die ontstaat door het gebruik van de app, ongeacht de wijze waarop deze schade is ontstaan.

FLOS en OU houden zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 15 januari 2020.