privacybeleid

Privacyverklaring

De Open Universiteit (OU) en Fontys Lerarenopleidingen Sittard (FLOS) hanteren een beleid dat erop gericht is om uw privacy te beschermen. Hier vindt u informatie over welke persoons- en gebruiksgegevens de OU en FLOS over u verzamelt, en met welk doel, wanneer u de Ear Coach gebruikt. Door een account aan te maken in de Ear Coach gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring en de verwerking van persoons- en gebruiksgegevens. Het is daarom belangrijk dat u de verklaring zorgvuldig doorleest. Bij de verwerking van de persoons- en gebruiksgegevens houden de OU en FLOS zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Privacyverklaring App stores

Deze Ear Coach is ondergebracht in de Apple App Store en de Google Play Store. Hierdoor is de Ear Coach gebonden aan het privacybeleid van app stores van Apple en Google. OU en FLOS hebben geen invloed op de aard en het doel van de verzameling van persoons- en gebruiksgegevens door Apple en Google. Wanneer u de Ear Coach gebruikt gaat u dus niet alleen met onze privacy­verklaring akkoord, maar ook met die van Apple en/of Google. Lees ook de privacy­verklaringen van de app stores van Apple en Google:
google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/
apple.com/legal/privacy/nl/

Persoons- en gebruikersgegevens

Om een account aan te maken worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

 • uw e-mailadres;
 • uw naam;
 • uw geslacht;
 • uw geboortedatum;
 • ook worden (volledig geanonimiseerd) enkele gegevens over de coachingsessies opgeslagen, bijvoorbeeld in welke onderwijssituaties bepaalde sleutelwoorden gebruikt worden. Dergelijke gegevens worden gebruikt voor onderzoek met als doel de opleiding voor leraren te verbeteren.

Doel van de gegevensverwerking

 • Verbetering Ear Coach app. Gebruiksgegevens worden verzameld om de gebruiksvriendelijkheid van de app te verbeteren. Zo mogelijk kunnen op basis van de gebruiksgegevens nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd.
 • Wetenschappelijk onderzoek. OU en FLOS kunnen geanonimiseerde persoons- en gebruiksgegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar synchroon coachen uitmondend in vak- en wetenschappelijke publicaties. De gegevens in publicaties zijn altijd anoniem.

Toegang tot account

Door een account aan te maken heeft u toegang tot uw persoonsgegevens en kunt u deze veranderen. U kunt bijvoorbeeld uw e-mailadres dan veranderen.

Verstrekking aan derden

Persoons- en gebruiksgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is of als u expliciet toestemming geeft om de informatie aan een voor u bekende partij te overhandigen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Opslag persoons- en gebruiksgegevens

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De gegevens die u aan Ear Coach app verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • afscherming van de toegang tot de persoonsgegevens middels inlog gegevens (e-mail adres en wachtwoord)
 • encryptie van de persoonsgegevens
 • beveiligde communicatie van de EarCoach-app met de server op basis van https/ssl
 • gebruik van Google Services voor de opslag en beveiliging de persoons- en gebruiksgegevens. De privacyvoorwaarden van Google zijn hierop van toepassing.
 • de laatste privacybepalingen van Google voor Google partners vindt u hier: google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

Ontvangen van e-mails en notificaties

OU en FLOS kunnen per e-mail eventueel contact met u opnemen. Enerzijds is dit e-mail contact bedoeld ter verificatie van uw e-mail adres en anderzijds om u te kunnen inlichten over belangrijke veranderingen aan de Ear Coach app of over veranderingen in deze privacyverklaring. Daarnaast kunnen OU en FLOS u uitnodigen om vrijwillig en vrijblijvend aan aanvullend wetenschappelijk onderzoek mee te werken.

Inzage en correctie van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u registreren en verwerken. U heeft het recht om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij kunnen u in dat geval vragen u adequaat te identificeren. Onze contactgegevens zijn onderaan deze privacyverklaring opgenomen.

Wijziging van de privacy verklaring

Open universiteit en Fontys behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. In de app zal steeds de meeste recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. U wordt aangeraden om de privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Belangrijke wijzingen in deze privacyverklaring zullen u via de e-mail worden gemeld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 december 2017.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoons- en gebruiks gegevens of Open Universiteit en Fontys wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen middels volgende e-mail adres: info@earcoach.nl